Gymles aan kleuters door een vakleerkracht?

Zet een leerkracht voor de groep die weet hoe je onderwijs aan kleuters moet geven en het komt helemaal goed met het beweegonderwijs in die groepen!

Beweegonderwijs  zit geïntegreerd in de manier van het  begeleiden van kleuters. Alles in goed kleuteronderwijs dat wordt aangeboden, is doorspekt met bewegen. En niets is fijner en vertrouwder dan dat te doen met je eigen, vertrouwde juf!

of …

Gymles aan kleuters door een vakleerkracht?

HET KENNISCENTRUM SPORT & BEWEGEN MAAKT ZIOCH ZORGEN OVER HET BEWEGINGSONDERWIJS AAN KLEUTERS. ANP

Kleuters kunnen steeds minder goed klimmen, klauteren en omgaan met een bal. En daar moet snel verandering in komen. Dat zegt Kenniscentrum Sport & Bewegen, gevestigd in Ede.

ALBERT HELLER

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen wil graag vakleerkrachten voor de jongste kinderen op scholen. Nu zijn het nog vaak reguliere leerkrachten die de gymlessen geven, blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers van het Mulier Instituut.

Slechts op 13 procent van de basisscholen wordt het beweegonderwijs in de eerste twee groepen exclusief door gediplomeerde gymdocenten gegeven. Dat is weliswaar iets meer dan vier jaar geleden, het aantal blijft wél flink achter bij het percentage vakleerkrachten in hogere klassen: 44 procent.

Dat Kenniscentrum Sport & Bewegen juist de nadruk legt op goed bewegingsonderwijs in de eerste klassen van de basisschool heeft een duidelijke reden. ,,Veel en gevarieerd bewegen in de jongste jaren is cruciaal voor de beweging in de toekomst”, zegt Femke van Brussel, bewegingsspecialist. ,,De ontwikkeling van je motoriek in je eerste acht levensjaren is heel belangrijk voor het plezier in het hebben van bewegen op latere leeftijd.”

Het Kenniscentrum hield verleden week ‘De Week van de motoriek’ met het thema meer én beter bewegen voor de jeugd. ,,We hebben het dan over de grove motoriek: bewegen, balans, dingen met een bal kunnen en klimmen en klauteren. Als je daarin plezier ontwikkelt in de eerste jaren en het ook blijkt te beheersen, is de kans groter dat je op later leeftijd blijft bewegen.”

Beter ontwikkeld

Kleuters krijgen op de meeste scholen voldoende gymlessen, bovendien moeten scholen vanaf 2023 verplicht twee gymlessen geven. Van Brussel: ,,Het punt is een beet- je: hoe worden die lessen gegeven? We weten dat kinderen in groep 3 beter motorisch ontwikkeld zijn als ze les hebben gehad van een vakdocent.” Van Brussel snapt tegelijkertijd wel dat scholen daar niet altijd voor kiezen. Gymdocenten zijn schaars en er wordt vaak eerder gekozen voor het geven van gymlessen vanaf groep 3.”

De coronaperiode waarin kinderen lang thuis zaten of maar deels op school waren, heeft flinke impact gehad op die beweging. ,,Onderzoekers van het Mulier Instituut hebben geconstateerd dat dit echt impact heeft bij kleuters. Kinderen die toch al minder van het bewegen waren, deden dat nog minder.”

PlayStation

Uiteindelijke doel van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een gezonde én gelukkige samenleving. En dan kunnen kinderen nog zo fijn motorisch begaafd zijn op hun Playstation, de wereld van het stilzitten kent ook veel nadelen. ,,Fysiotherapeuten krijgen nu al kinderen die schouder en rugklachten hebben in hun praktijk. Maar er is ook de sociale kant die je wél hebt bij het bewegen. Kinderen leren samenwerken. Wie veel beweegt, heeft ook minder kans op depressies.”

De campagne richt zich ook op basisschooldocenten. Hebben die niet al genoeg op hun bordje liggen? Van Brussel snapt die zorg. ,,Maar voor kleuters is bewegen vanzelfsprekend. Daar zit een haakje. Het gaat ook vaak om het voorbeeld dat je geeft. Ik kom zelf uit de kinderopvang. Daar zie je wat een verschil het maakt als een leidster of op de rand van de zandbak gaat zitten, óf gaat meespelen.”

Ouders kunnen het goede voorbeeld geven. ,,Ouders hebben een enorm druk leven en daarbij is de auto vaak handig. Maar het helpt wel als ze bij een spatje regen niet meteen hun kind met de auto naar school en sport brengen.”

Gerelateerde artikelen

De transitie van programma gericht onderwijs naar aansluitend onderwijs geven aan de kleuter in Nederland

“De moeilijkheid zit hem niet in de nieuwe ideeën, maar in het kunnen loslaten van de oude ideeën, die tot in de verste uithoeken van…

Worden verworvenheden verworpen?

Dit verhaal is geschreven tijdens de KLOS-opleiding door H.S. n.a.v. artikel ‘Verworvenheden van het kleuteronderwijs’ door Helma Brouwers (januari 1983) We hebben dit verhaal teruggevonden…

Schrijven bij de kleuters – Wat kan, mag en moet of juist niet?

Schrijven bij de kleuters – Wat kan, mag en moet of juist niet? Bij de overgang naar groep wordt vaak van kleuters verwacht dat ze…

Schrijven bij de kleuters – Wat kan, mag en moet of juist niet?

Schrijven bij de kleuters – Wat kan, mag en moet of juist niet? Bij de overgang naar groep wordt vaak van kleuters verwacht dat ze…

Aankomende evenementen

%d bloggers liken dit: