Een cadeautje voor de baby 

Het derde hoofdstuk uit het boek van Aly Liefhebber ‘Kleuters die mogen blijven en hun juffen ook…’ (deel 6)
Het hele hoofdstuk is te lezen in Onze Kleuterklas Community.

Evenals de meeste jongste kleuters speelt ook Geert het grootste deel van de dag in het speellokaal en vlindert van het ene naar het andere doelwit.
De dag is een doorlopende ontdekkingsreis voor hem. De tafel waarin kippenvoer ligt, oefent veel aantrekkingskracht op hem uit. Regelmatig komt hij naar die plek terug en woelt er met z’n handen doorheen. Nu is hij druk doende met het vullen en overgieten van zaad in flesjes en bekers. Jacco komt langs en zegt lachend: “Je maakt muziek.” Hij pakt een grote kan, schept die vol, zet acht plastic koffiebekertjes op de plank en schenkt daar voorzichtig vanaf grote hoogte een bodempje zaad in. Het maakt inderdaad een mooi helder rikketikkend geluid. Geert kijkt niet op of om, het lijkt of hij niets heeft gehoord. Bij mij gaat er een waarschuwingslampje branden en ik ga tot actie over. “Zeg Geert, ik heb een idee, zullen we samen een cadeautje voor je babyzusje maken? en Jacco, wil jij ook helpen? We maken een rammelaar van een closetrol, stoppen er zaadjes in, plakken de openingen dicht met een papiertje en klaar is Kees.” Dat staat Jacco wel aan. Hij neemt Geert bij de hand en haalt de kokertjes.

Natuurlijk is het voor Geert een te moeilijke klus en ik neem het leeuwendeel voor mijn rekening. Het gaat mij deze keer niet om de weg erheen, maar om het eindproduct “de schudkokers”. Jacco vult de zijne met tarwekorrels en die van Geert met maïs. Als de kokers klaar zijn, laat ik ze om de beurt schudden en wacht op hun reacties. Jacco: “Die van mij is veel zachter.” Hij pakt die van Geert erbij en schudt ze nu vlak na elkaar. Ik vraag aan Geert, of hij het ook hoort en hij schudt van nee. Na een paar hoorspelletjes blijkt, dat Geert alleen maar het geluid van z’n eigen koker hoort, die door de grovere maïs een veel harder geluid maakt dan de met fijne tarwekorrels gevulde. Mijn vermoeden wordt bewaarheid, Geert is behoorlijk slechthorend. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van z’n harde stemgebruik: hij hoort helemaal niet, dat hij zo luid en schel praat en zal dus aan mijn verzoeken om zachter te praten niet makkelijk voldoen. Als Geert trots het cadeautje aan z’n moeder laat zien, breng ik haar op de hoogte van mijn bevindingen. Voor haar reden genoeg om de volgende dag daarover met de huisarts te praten, die haar doorverwijst naar de specialist. Een maand erna zijn de tonsillen verwijderd en duurt het niet lang voor Geert z’n volledige gehoor weer terug heeft.

wordt vervolgd…

Gerelateerde artikelen

Van Albert naar Christel

Het eerste hoofdstuk uit het boek van Aly Liefhebber ‘Kleuters die mogen blijven en hun juffen ook…’ Albert Het is alweer acht jaar geleden dat…

Wat schooldirecties zouden moeten beseffen over het kleuteronderwijs…

In de online WSK inspiratie-meetingen van afgelopen week werden weer vele interessante onderwerpen besproken waar de kleuterleerkracht van vandaag mee te maken krijgt. Een steeds…

Wat schooldirecties zouden moeten beseffen over het kleuteronderwijs…

In de online WSK inspiratie-meetingen van afgelopen week werden weer vele interessante onderwerpen besproken waar de kleuterleerkracht van vandaag mee te maken krijgt. Een steeds…

Worden verworvenheden verworpen?

Dit verhaal is geschreven tijdens de KLOS-opleiding door H.S. n.a.v. artikel ‘Verworvenheden van het kleuteronderwijs’ door Helma Brouwers (januari 1983) We hebben dit verhaal teruggevonden…

Aankomende evenementen

%d bloggers liken dit: