Privacy verklaring

BIXweb respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacypolicy is van toepassing op onze websites www.bixweb.nl, www.bixedu.nl, www.kleutersonline.nl  (de “Website”), onze online applicatie (de “Applicatie”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving ).

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Applicatie en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u een account aanmaakt in onze Applicatie, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacypolicy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan u leveren.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Applicatie en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Uw naam en uw e-mailadres bij het aanvragen van nieuwsbrieven of gratis downloads.
Voor klanten van BIXweb hebben wij ook uw adresgegevens, uw woonplaats, uw telefoonnummer en uw IP-adres nodig.
Voor leerlingen van BIXedu hebben wij ook de geboortedatum van uw kind nodig om te bepalen wat de onderwijsmogelijkheden voor uw kind(eren) zijn.

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is, als u onze websites gebruikt, zoals:
– De naam van de browser die u gebruikt
– Het besturingssysteem dat u gebruikt
– De browserversie en het soort device waarmee u verbinding maakt met de Website of Applicatie

Login
Op uw (eventuele) account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord en gebruikersnaam. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Nieuwsbrief
BIXweb, BIXedu en Kleutersonline.nl bieden nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen u om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Links
Op onze websites kunt u links (verwijzingen) naar andere websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten BIXweb.nl, BIXedu.nl of Kleutersonline.nl om. Het is mogelijk dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media
Om het u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media maken we onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons op onze websites geplaatst. Hieronder vindt u de privacy-verklaringen van deze Social Media platforms

Facebook
Instagram
Linkedin
Pinterest
Twitter

Bestellingen
Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van uw betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van uw bestelling zelf schakelen wij geen dienstverleners in.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

  • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
  • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers, maken van backups en encryptie van wachtwoorden

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens  in ons boekhoud- en CRMsysteem nooit langer dan 7 jaar bewaren.
Als u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in  overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservice  en onze financieel administrateur. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze sites het apparaat later weer herkent.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze websites mogelijk minder goed.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Voor deze analytische cookies en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google. Tevens wijzen we u op de mogelijkheid om deze cookies uit te zetten via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gedrag
Cookies waarmee inzicht kan worden verkregen in het webgedrag van onze bezoekers. De informatie die wordt verkregen wordt gebruikt om de website beter aan te laten sluiten op onze bezoekers en advertenties beter af te kunnen stemmen. Tot deze categorie behoren ook cookies die remarketing via display advertenties mogelijk maken. Hiermee kunnen bezoekers die eerder onze website bezochten onze advertenties te zien krijgen op andere websites in het advertentienetwerk. BIXweb, BIXedu en Kleutersonline.nl maken hierbij gebruik van de remarketingfunctie van Google Analytics. Voor meer informatie en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt verwijzen we u naar de privacyvoorwaarden van Google. Ook wijzen we u op de mogelijkheid om u af te melden voor trackingcookies van derden op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze websites plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de websites en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via lidaboonstra@bixweb.nl

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacypolicy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Contact
BIXweb, BIXedu, OnzeKleuterklas en Kleutersonline.nl
Pr. Ireneplein 17
5571 GG Bergeijk
lidaboonstra @ bixweb.nl